Sıkça Sorulan Sorular

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet eden, 64 yaşa kadar sağlıklı bireyler Modüler Sağlık Sigortası için başvuruda bulunabilirler. Ayrıca ebeveynler poliçede kendileri bulunmaksızın 6-17 yaş arası çocuklarının tek olarak sigortalanmalarını sağlayabilirler.

Yatarak Tedavi modülüne ek olarak Ayakta Tedavi, Doğum veya Ek Hizmetler modüllerinin tümü, biri veya birkaçını seçerek ürününüzü beklentilerinize uygun hale getirebilirsiniz. Ayrıca, ana modüller içinde yer alan limit, anlaşmalı ve anlaşma harici kurum ödeme yüzdeleri, muafiyet, teminat kapsamı gibi özellikleri belirleme konusunda sunulan seçeneklerle de ürününüzü bütçenize uygun hale getirebilirsiniz.

Evet. Doğum Teminatı isteğe bağlı alınmaktadır. Tercihleriniz doğrultusunda kendinize en uygun limit ve katılım payı oranında seçimler yaparak doğum modülünüzü oluşturabilirsiniz. Doğum modülünü Normal Doğum, Sezaryen, Doğum ve Hamilelik Komplikasyonlarında kullanabiliyor olmakla birlikte; tercihinize bağlı olarak Gebelik Rutin Kontrollerinizi de bu modül kapsamında yaptırabilirsiniz.

Evet. Doğum modülü teminatlarından bekleme süresi sonunda başlayan hamilelikler için yararlanabilirsiniz. Gebelik hak edişi hesaplamasında sigortalının son adet tarihi dikkate alınır. Son adet tarihinin Mavi Network’te 18 ay; Beyaz, Sarı, Yeşil Network’lerde ise 5 aylık bekleme süresi sonrasında olması gerekmektedir.

Bebeğinizin doğum sonrası sağlığını kontrol etmek amacıyla yaptırdığınız; muayene ve rutin tetkik giderleri, Yenidoğan Paketi kapsamında karşılayabilirsiniz.

Ek hizmetler modülü altında; Sağlık Tarama (Check Up) Hizmeti, Prestij Paket ve/veya Gündelik Ameliyat teminatlarını seçebilirsiniz. Prestij paket seçimi ile birlikte; “İkinci Görüş, Hastanede Özel Hizmetler, Yatarak Tedavi Sonrası Eve Nakil Hizmetleri”nden yararlanılabilmektedir.

İlgili modüllerde Yurtdışı kapsamının seçilmesi durumunda poliçeniz yurtdışında da geçerli olacaktır.

Poliçe geçerlilik süresi; poliçe üzerinde yazan başlangıç ve bitiş tarihleri arasındaki süredir. Sigorta başlangıç günü öğle 12:00’de başlar ve bitiş günü öğle 12:00’de sona erer.